bulgarian  |  english

КОЙ Е БАНГО ВАСИЛ?

Банго Васил (Куция Васил) е митологичен овчар, който заема централна роля в ромския фолклор. Той е едър, гласовит, сръчен и щедър. Според една легенда е спасил две ромски деца от удавяне, когато силно придошла река разрушила моста, по който те тъкмо минавали. Според друга е изпратил ято гъски, които спасили децата.

Васильовден или Василица, е най-големият празник на ромите в България. Празнува се на 13 януари. Според поверията, Банго Васил пристига през нощта на 13-ти срещу 14-ти януари. Пътувал е 3 дни и се е борил големи трудности по пътя. Има добра дума
за всеки, пожелава късмет и здраве, щастие.